Cvičení 3: Objemové modelování

1  Opakování

Vytvořte tento model.

Obr.1: Šestiuhelník

2  Tělesa - flash

Obr.2: Tvorba těles
Box - hranol Ctrl+Shift
Sphere - koule
Hemisphere - polokoule
Cylinder - rotační válec, Number of Facets - počet hran
Cone - kužel
Anuloid - střed, bod na osové kružnici, velikost vytvořující kružnice
Hollow Cylinder - dutý válec
Trunced cone - kosý kužel
Pyramid - jehlan
Box with Rounded Edges - hranol se zaoblenými hranami

3  Operace s tělesy


Obr.3: Úprava těles

Menu v horní liště Solids - flash
Solid Add - sjednocení
Solid Intersect - průnik - ponechá společnou část
Interference Check - zjistí, zda existuje průnik
Solid Subtract - rozdíl dvou těles, nejdříve odečítané těleso, poté těleso, od kterého se odečítá Exclusive Or - odstraní průnik těles
Segregate - oddělí průnik těles
Slice - řez pomocí roviny
Slice by Curved Surface - řez plochou
Solid Define - označený objekt změní na těleso
Solid Explode - rozklad tělesa na hrany

Menu v horní liště Edit -> Trim/Extend - flash
Fillet Corner - zaoblit roh, nutné zachytit roh Snap Gravity
Fillet Edge - zaoblit hranu
Cut Corner - oříznout roh
Cut Edge - oříznout hranu

4  Funkce Array, Circular Array - flash

- volí se počet objektů v jednotlivých směrech, či počet objektů po obvodu určitého úhlu
Příklad 1
Pomocí funkce Sweep udělejte jednoduchou skleničku a následně použijte funkci Array (počet ve směru x a z je 4, ve směru y je to 1)
Příklad 2
Vytvořte následující obrázek pomocí Circular Array.
Obr.4: Circular Array

5  Samostatné úkoly

  1. Vytvořte model hrací kostky se zaoblenými rohy. (Nápověda: společná část koule a krychle)
  2. Podle obrázků sestrojte model šroubu a zkuste vytvořit šestistěnnou matici.
  3. Udělejte model nějakého nástroje - například šroubovák, kladívko, kleště ...
Obr.5: Vytváření šroubu
Obr.6: Vytváření šroubu
Obr.7: Hotový šroubFile translated from TEX by TTH, version 3.67.
On 25 Jun 2007, 10:29.