Cvičení 8: Delphi - unita Graph2d, Cvičení 8: Delphi - unita Graph2d, propojení formulářů

1  Opakování - CheckedBox, RadioButton, Edit

 1. CheckedBox
  - používá se jako zatrhávací políčko
  - vlastnost checked, hodnota true nebo false
 2. RadioButton
  - používá se jako zatrhávací políčko pro výběr z několika možností
  - RadioButtony se seskupují do RadioGroup
  - vlastnost checked, hodnota true nebo false
 3. Edit
  - používá se jako editační okénko pro vstup nebo výstup
  - hodnota je uchována jako řetězec (string)
  - hodnota je uchována ve vlastnosti (Text)
  - pro převod řetězce na číslo se používá funkce VAL, naopak STR

2  Propojení dvou formulářů

Nejdříve je zapotřebí vytvořit nový formulář.
- v menu vybereme File - New - Form
Vytvoří se nám nový formulář a nová unita. Dále je zapotřebí tuto novou unitu uložit.
- v menu vybereme File - Save, unitu uložíme. (např. UnitNew.pas)
Nyní musíme novou unitu UnitNew přidat do našeho programu.
- v menu vybereme Project - Add To Project... a vybereme UnitNew.pas
Nová unita a s tím i nový formulář, který tato unita obsahuje je již přidán. Pokud však chceme používat nový formulář a funkce nové unity v naší stará unitě, je zapotřebí to ve staré unitě překladači oznámit (načíst novou unitu jako knihovnu). Nejlépe to provést v části implementace.
implementation

uses
  UnitNew;

Nyní můžeme s novým formulářem a unitou pracovat.
Pozn.: Nový formulář má automaticky nastavenu vlastnost Visible na false. Při spuštění není tedy viditelný.

3  Příklad - flash

Vytvořte aplikaci, která bude obsahovat dva formuláře. Na prvním formuláři bude pouze jedno tlačítko. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí nový formulář a v něm se vykreslí elipsa.

4  Přidání unity Graph2d.pas

5  Důležité procedury unity Graph2d.pas