Středová kolineace

 

 

Nechť jsou dány dvě roviny  a bod . Středová kolineace je zobrazení, které zobrazuje

 

1. Body  na body  tak, že

2. Přímky  na přímky  tak, že ; ; ….

3. Zachovává incidenci, tj.

 

 

Speciální případy:

 

 

 

1. Středová kolineace v prostoru: vlastní střed,  různoběžné (vlastní osa kolineace)

2. Středová kolineace v rovině: vlastní střed,  splývající, vlastní osa kolineace

3. Stejnolehlost mezi dvěma rovinami: vlastní střed,  rovnoběžné různé (nevlastní osa kolineace)

4. Posunutí mezi dvěma rovinami: nevlastní střed,  rovnoběžné různé (nevlastní osa kolineace)

5. Afinita mezi dvěma rovinami: nevlastní střed,  různoběžné (vlastní osa kolineace)

6. Osová afinita v rovině: nevlastní střed, splývající, vlastní osa kolineace.

 

 

Osová afinita v rovině

Konstrukce obrazu bodu a trojúhelníka

 

Afinita mezi kružnicí a elipsou - konstrukce

 

 

Afinita a kolineace - řez jehlanu rovinou - konstrukce

 

Kuželosečky

Konstrukce elipsy:

 

trojúhelníková + proužková rozdílová

trojúhelníková + proužková součtová

 

 

Rytzova konstrukce elipsy krok za krokem