Základní pojmy

 

 

Základní vlastnosti rovnoběžného promítání

 

Zobrazovací rovnice

 

 

Základy Mongeova promítání

 

Mongeovo promítání – zobrazení bodu

 

Mongeovo promítání – speciální polohy bodu

 

 

Mongeovo promítání – zobrazení přímky

 

Mongeovo promítání – speciální polohy přímky

 

Mongeovo promítání – zobrazení roviny

 

Mongeovo promítání – speciální polohy roviny