Přímka a bod v rovině

 

Hlavní přímky

 

Spádové přímky

 

 

 

 

  1. Bodem B veďte přímku b rovnoběžnou s danou přímkou a

 

 

2. Bodem B veďte rovinu b rovnoběžnou s danou rovinou a - konstrukce

 

 

 

3. Průsečnice rovin

 

 

4. Průsečík přímky s rovinou

 

 

 

 

1. Přímka kolmá k rovině

 

 

2. Rovina procházející daným bodem kolmo k dané přímce

 

 

 

3. Sklápění promítací roviny (skutečná velikost úsečky)

 

 

4. Otáčení obecné roviny (otočení bodu v obecné rovině)