Některé planimetrické úlohy

(Mongeovo promítání)

 

 

 

Kružnice v rovině rovnoběžné s nárysnou

 

 

Kružnice v rovině kolmé na půdorysnu

 

 

 

Otáčení do nárysny – spustit animaci

 

Otáčení do půdorysny – spustit animaci

 

 

 

Kružnice v obecné rovině

 

 

Kružnice v rovině rovnoběžné se základnicí