Základní pojmy

 

 

Otáčení půdorysny do axonometrické průmětny

 

 

Otáčení nárysny do axonometrické průmětny

 

 

Otáčení bokorysny do axonometrické průmětny

 

 

Axonometrické jednotky

 

 

Průměty bodu

 

Zobrazení bodu

Zobrazení přímky

 

 

 

Zobrazení roviny