Průsečík přímky s rovinou trojúhelníka

 

 

 

Zásek trojúhelníků

 

Zobrazení kružnice v půdorysně

 

Zářezová metoda