Kulová plocha v Mongeově promítání

 

Pravidelný čtyřboký hranol v Mongeově promítání