Základní pojmy

 

Princip konstrukce spojitých analytických křivek:

 

 

Spustit příklad

 

 

Spustit příklad

 

 

Spustit příklad

 

 

Spustit příklad

 

 

Známe je z CAD systémů:

 

Fergusonovy křivky

 

Technická praxe často vyžaduje křivky, určené tzv. řídícími body nebo o řídícím polygonem. Jednu z nejjednodušších takových křivek používal od r. 1964 J. C. Ferguson. Křivka je určena dvěma krajními body ,   a dvěma tečnými vektory , . Velikost těchto vektorů ovlivňuje zároveň druhou derivaci křivky (čím je velikost větší, tím více křivka k vektoru „přimyká“). Křivka je definována parametrickými rovnicemi

;    

;   ;       ;    

 

Funkce  jsou polynomy 3. stupně, Fergusonova křivka je tedy kubická parabola.

 

 

 

 

Spustit příklad

 

 

Bézierovy křivky

 

V letech 1959 - 1962 navrhli nezávisle na sobě P. E. Béziere a P. de Casteljau křivku, která je určena čtyřmi body , , , . Je definována parametrickými rovnicemi

;

; ; ;

 

 

Spustit příklad

 

Hladké napojování – je třeba zajistit společnou tečnu

 

 

Spustit příklad

 

Coonsovy křivky a B-splajny

 

Další křivky hojně používané v technické praxi definoval S. A. Coons. Coonsova kubika je definována opět čtyřmi řídícími body  a kubickými polynomy :

;

; ; ;

 

Spustit příklad

 

 

Hladké napojování – opakování prvních tří bodů řídícího polygonu:

Spustit příklad