Pohyb křivky po křivce

 

Rotační plochy – vznikají rotací křivky kolem přímky:

 

ukázka DELPHI

 

Anuloid - DELPHI

 

Anuloid ještě jednou

 

 

 

Kvadratické plochy (kvadriky) – jsou plochy zadané rovnicí , kde  je polynom druhého stupně.

 

Ukázky kvadratických ploch - Delphi

 

 

Kvadratické rotační plochy – ukázky DESIGN CAD

 

Jednodílný rotační hyperboloid jako přímková plocha