homepage


GetJava Get Adobe Reader Stáhnout Math3D Download MathPlayer

Numerické metody I

Skriptum a elektronická podpora

V polovině ledna 2005 vyšlo v nakladatelství CERM nové skriptum

NUMERICKÉ METODY
autoři: Čermák, L.; Hlavička, R.

Skriptum je určeno studentům prvního ročníku Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně pro studium předmětu

Numerické metody I.
  
Skriptum je věnováno tradičním tématům numerické matematiky:
zdrojům chyb a jejich šíření, řešení soustav lineárních rovnic, aproximaci funkcí, numerickému derivování
a integrování, řešení nelineárních rovnic a minimalizaci funkcí.

Skriptum stojí 60 Kč, k dispozici je ve fakultní prodejně.

Předmět Numerické metody I je rovněž nově podporován portálem matematika online. Zde naleznete i seznam opravených chyb (Errata).