homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Matematika I \ Hodnocení předmětu 1M \ 

Informace pro studenty o tom, jak vypadá hodnocení předmětu M1 během semestru a u zkoušky. Průběh a hodnocení předmětu 1M vychází z karty předmětu 1M.

V rámci cvičení je možné získat až 25 bodů, které se započítávají do výsledku zkoušky z M1. Body získáte takto:

 - maximálně 12 bodů na každou zápočtovou písemku - během semestru se píší dvě zápočtové písemky a každou je potřeba napsat na 6 a více bodů,

 - maximálně 1 bod za práci na cvičení u počítače (tj. za Maple).

Na písemku u zkoušky je možno získat maximálně 75 bodů.

Součtem bodů ze cvičení a ze zkoušky lze získat maximálně 100 bodů. Výsledné hodnocení je dáno tabulkou:

A: 100-90 bodů

B: 89-80 bodů

C: 79-70 bodů

D: 69-60 bodů

E: 59-50 bodů

F: 49 bodů a méně

Zkouška z 1M mívá zpravidla i ústní část, kde svou známku můžete potvrdit, nebo i zlepšit, resp. zhoršit.


Verze pro tisk