homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Konstruktivní a počítačová geometrie \ Počítačová grafika \ Systém DESIGN CAD \ Hranové modelování \ 

Hranové modely

V počítačové grafice rozlišujeme čtyři druhy modelů:

a) hranové, které se skládají  z úseček a křivek (hran ploch a těles)?
b) stěnové (plošné), které se skládají z ploch a stěn těles
c) objemové, které se skládají z těles
d) hybridní, které se mohou skládat z křivek, ploch i těles.

Každý model je tvořen ze základních prvků (primitivů)  pomocí operací s nimi. Podívejme se nejprve na hranového modelování

Podrobnější informace naleznete zde.


Verze pro tisk