homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Matematika II \ Informace o bodovém hodnocení cvičení a zkoušky \ 

Informace pro studenty o tom, jak vypadá hodnocení předmětu 2M, resp. BM během semestru a u zkoušky.

Více podrobností naleznete v kartě předmětu 2M a kartě předmětu BM.

V rámci cvičení je možné získat až 25 bodů, které se započítávají do výsledku zkoušky z 2M, resp. BM. Body získáte takto:

 - maximálně 12 bodů na každou zápočtovou písemku - během semestru se píší 2 a je nutné napsat každou na nejméně 6 bodů,

 - maximálně 1 bod za práci na cvičení u počítače (tj. za Maple).

Na písemku u zkoušky je možno získat maximálně 75 bodů.

 

Součtem bodů ze cvičení a ze zkoušky lze získat maximálně 100 bodů. Výsledné hodnocení je dáno tabulkou:

A: 100-90 bodů

B: 89-80 bodů

C: 79-70 bodů

D: 69-60 bodů

E: 59-50 bodů

F: 49 bodů a méně

Zkouška z BM, resp. 2M mívá zpravidla i ústní část, kde svou známku můžete potvrdit, nebo i zlepšit, resp. zhoršit.

 


Verze pro tisk