homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Matematika I \ MAPLE - semestrální práce \ 

  • Nepředpokládá se žádná předchozí znalost MAPLE
  • Úkoly v rámci jedené semestrální práce jsou zvládnutelné během dvouhodinového cvičení
  • Úkoly jsou v souboru *.txt, takže doporučujeme hojně využívat CTRL+C a CTRL+V

zadání 1. semestrální práce v MAPLE - úpravy výrazů, grafy funkcí

zadání 2. semestrální práce v MAPLE - vektory, matice, soustavy lineárních rovnic, analytická geometrie

zadání 3. semestrální práce v MAPLE - graf funkce, limita, derivace, průběh funkce 

zadání 4. semestrální práce v MAPLE - limita, derivace, Taylorův polynom, integrál


Verze pro tisk