homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Matematika II \ 

1.týden: Funkce více proměnných: základní pojmy, limita a spojitost, parciální derivace.
 
2.týden: Parciální derivace vyšších řádů, gradient, směrová derivace, diferenciál prvního řádu a vyšších řádů, tečná rovina ke grafu funkce dvou proměnných.
 
3.týden: Taylorův polynom, lokální extrémy funkcí více proměnných.
 
4.týden: Vázané extrémy, globální extrémy.
 
5.týden: Funkce zadané implicitně.
 
6.týden: Dvojný a trojný integrál, Fubiniova věta: výpočet na normálních množinách.
 
7.týden: Věta o substituci, cylindrické a sférické souřadnice.
 
8.týden: Aplikace dvojného a trojného integrálu.
 
9.týden: Křivky a jejich orientace, křivkový integrál prvního druhu a jeho aplikace.
 
10.týden: Křivkový integrál druhého druhu a jeho aplikace, Greenova věta.
 
11.týden: Nezávislost křivkového integrálu na integrační cestě, potenciál, operátory nabla a delta, divergence a rotace vektorového pole.
 
12.týden: Plochy (parametrické rovnice, pojem orientace plochy), plošný integrál prvního druhu a jeho aplikace.
 
13.týden: Plošný integrál druhého druhu a jeho aplikace, Gaussova-Ostrogradského a Stokesova věta.
 
 

Verze pro tisk