homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Matematika IV \ 

 

Anotace předmětu :

Předmět je zaměřen na seznámení studentů s metodami popisné statistiky, základy teorie pravd.podobnosti (náhodné jevy, pravd.podobnost, náhodná veličina, náhodný vektor) a matematické statistiky (náhodný výběr, odhady parametrů, testování statistických hypotéz, lineární regresní analýza). Úlohy na procvičení látky jsou orientovány na praktické aplikace ve strojírenských oborech. Počítačovou podporou předmětu je nepovinný předmět Statistický software, v němž mohou studenti vypracovat úlohy ze semestrální práce s individuálním zadáním.

 
 
 

Časový plán:

 
1.týden:  Náhodné jevy a jejich pravděpodobnost.
 
2.týden: Podmíněná pravděpodobnost. Nezávislé jevy.
 
3.týden: Náhodná veličina, druhy, funkční charakteristiky.
 
4.týden: Číselné charakteristiky náhodné veličiny.
 
5.týden: Základní diskrétní rozdělení Bi, H, Po (vlastnosti a užití).
 
6.týden: Základní spojitá rozdělení R, N (vlastnosti a užití).
 
7.týden: Dvourozměrný diskrétní náhodný vektor, druhy, funkční a číselné charakteristiky.
 
8.týden: Náhodný výběr, výběrové charakteristiky (vlastnosti, výběr z N).
 
9.týden: Odhady parametrů (bodové a intervalové odhady parametrů N a Bi).
 
10.týden: Testování statistických hypotéz (druhy, základní pojmy, test).
 
11.týden: Testy hypotéz o parametrech N, Bi a testy rozdělení.
 
12.týden: Základy regresní analýzy.
 
13.týden: Lineární regresní model, odhady a testy hypotéz.
 

Verze pro tisk