homepage
MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ \ Moderní metody programování \ OOP v C# \ 


  Tři pilíře OOP

Je téměř poviností si nejdříve poněkud zafilozofovat na téma

  • Zapouzdření (Encapsulation)
  • Dědičnost (Inheritance)
  • Polymorfismus (Polymorphism)

Ale důležitá je také

  • Agregace (Aggregation == Object Composition)
     

Toho jste už možná užili dost, tak rychle pryč ...


Verze pro tisk