homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Konstruktivní geometrie 1KD \ Přednáška 1KD \ 

Doporučená skripta k předmětu 1KD:

Borecká, K. a kol. Konstruktivní geometrie, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2006. ISBN 80-214-3229-2  (cca 190 Kč)

Prodejna skript viz https://www.fme.vutbr.cz/fakulta/aktuality/69472

 

Doporučujeme navštěvovat předmět 0KD Vybrané kapitoly z konstruktivní geometrie
-
předmět si zapište, účast je dobrovolná, zápočet získají všichni zapsaní bez ohledu na to, jak pravidelně tam chodili  


Verze pro tisk