homepage
MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ \ Moderní metody programování \ Základy jazyka C# \ 


  Charakteristika

C# je moderní, objektově orientovaný a typově bezpečný programovací jazyk. C# je dle návrhu jednoduchý programovací jazyk patřící do rodiny jazyků C. Snadno si jej proto oblíbí uživatelé jazyků C, C++, Java, Javascript (ECMAScript). Pro studenty může být naopak jazykem prvním a usnadnit jim naopak seznamování s ostatními jazyky z této rodiny.

C# je standardizován standardy ECMA-334 a ISO/IEC 23270:2003. Podobně je tomu s mnoha dalšími složkami platformy .Net, jak vidíte např. tady. Je to přitom jazyk, který se intenzívně rozvíjí, je to patrné např. zde


Verze pro tisk