homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Matematika III \ Příklady on-line \ 

Kritéria konvergence řad
aplikace podílového, odmocninového a integrálního kriteria na řadu zadanou k-tým členem

Výpočet taylorovy řady
výpočet a zobrazení prvních n členů taylorovy řady pro zadanou funkci

Výpočet fourierovy řady
výpočet a zobrazení prvních n členů fourierovy řady pro zadanou funkci

Směrové pole
zobrazení směrového pole pro diferenciální rovnici $y'=f(x,y)$

Směrové pole pro soustavu
zobrazení směrového pole pro soustavu dvou diferenciálních rovnic
$y_1'=f(y_1,y_2)$
$y_2'=g(y_1,y_2)$

Řešení ve směrovém poli
zobrazení směrového pole a několika různých řešení diferenciální rovnice $y'=f(x,y)$

Separace proměnných
obecné řešení diferenciální rovnice typu $y'=f(x)g(y)$

Lineární rovnice 1. řádu
obecné řešení diferenciální rovnice typu $y'+py=q$

Homogenní lineární rovnice n-tého řádu
výpočet báze prostoru řešení homogenní lineární rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty

Metoda sítí pro Poissonovu rovnici
Okrajová úloha

$-\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=f(x,y)$ uvnitř čtverce $\Omega = [0,1]x[0,1]$, 
$u=0$ na hranici $\partial \Omega = \Gamma$,

se řeší metodou sítí.
Je-li počet vnitřních uzlů na straně čtverce $n$ vzniká soustava $n^2$ lineárních rovnic.


Verze pro tisk