homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Matematika II \ Aplikace Math3D \ 3-D příklady \ 


  Animace

K spuštění následujících interaktivních příkladů je potřeba instalovat aplikaci Math3D.


Funkce tří proměnných 
Z=Z(x,y,w)


Parametrické plochy
X=X(s,t,w)
Y=Y(s,t,w)
Z=Z(s,t,w)

Parametrické plochy v sférických souřadnicích 
R=R(s,t,w)
FI=FI(s,t,w)
PSI=PSI(s,t,w)

Trasnformace oblasti popsané systémem nerovnic
X=X(x,y,z,w)
Y=Y(x,y,z,w)
Z=Z(x,y,z,w)


Verze pro tisk