homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Numerické metody I \ Řešení soustav lineárních rovnic \ 


  Gaussova eliminační metoda (GEM)

Krokování GEM s částečným výběrem hlavního prvku
Lze použít k vysvětlení algoritmu a drobným výpočtům. Počet rovnic je omezen na 8.

Verze pro tisk