homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Numerické metody I \ 


  Numerické metody I - anotace

Předmět Numerické metody I má seznámit studenty se základními postupy řešení vybraných numerických problémů, které se často vyskytují při řešení praktických technických úloh. Pochopení podstaty probíraných numerických algoritmů si studenti ověří a prohloubí samostatným řešením úloh u počítače tak, že kvalifikovaně použijí hotový numerický software a některé algoritmy si také sami naprogramují. Probíraná témata: Úvod do problematiky numerické matematiky. Řešení jedné nelineární rovnice a soustav nelineárních rovnic. Řešení soustav lineárních rovnic. Interpolace, metoda nejmenších čtverců, numerické derivování a integrování funkce jedné proměnné. Minimalizace funkce jedné i více proměnných.


Verze pro tisk