Práce s barvou, světlem a materiálem

 

Barva

 

Změny pracovní barvy docílíme klepnutím na příslušnou barvu v Color Toolbox, kde je k dispozici osm barev základních a od každé ještě osm odstínů. Ty se objeví podržením levého tlačítka myši na příslušné barvě.

 

 

Kromě toho máme možnost si naeditovat barvu pomocí standardního colordialogu systému Windows.

 

 

Okno je k dispozici po dvojím kliknutí na příslušnou barvu. Barva v paletě bude nahrazena naeditovanou barvou. Základním vodítkem  při editaci barev je tzv. RGB krychle udávající závislost barevného odstínu na hodnotách složek Red, Green, Blue.

 

 

Světlo

 

Menu Options/Options/Light Sources nám dává možnost nastavit počet, intenzitu a umístění světelných zdrojů.

 

 

To se pak projeví při stínování modelu. Můžeme zapnout až osm světelných zdrojů, intenzitu každého z nich volit od nuly do sta a směr osvětlení pomocí horizontálního a vertikálního úhlu. Tyto parametry mají sejný význam, jako při určování směru pohledu na model. Na obrázku je červená koule osvětlená dvěma zdroji podle tabulky

.

 

 

 

 

Materiál

Menu Options/

Options/Material umožňuje zvo-lit materiál, ze kterého má být se-strojovaná část mode-lu zhotovena.

 

 

Materiál lze vybrat ze standardního seznamu, nebo lze nadefinovat materál vlastní volbou vlast-ností (Material Properties). Vlastní knihovny materiálů lze ukládat do souborů *.mat. Materiál, barvu a některé další vlastnosti již sestrojených objektů lze dodatečně měnit po označení pomocí View/Info Box (Ctrl-I).