Vrstvy

 

Design CAD umožňuje pracovat ve vrstvách, které fungují analogicky jako fólie na zpětném projektoru. Celý model můžeme mít rozložen až do 255 vrstev.Z nich mohou být viditelné pouze ty, které v dané situaci nezbytně potřebujeme, ostatní můžeme pro lepší přehled "vyndat z projektoru". Zásadní rozdíl oproti analogii s projektorem je v tom, že každá "vrstva" představuje prostorovou část modelu.

 

    

 

Zobrazení hřídele na připojeném obrázku je značně nepřehledné a jakákoliv další editace v tomto stavu je prakticky vyloučena. Pomocí vrstev můžeme skrýt části modelu, které momentálně nepotřebujeme.

 

Vrstvu, ve které chceme pracovat, nastavujeme v okně Layer na Coordinate Baar.

 

 

Další operace s vrstvami nalezneme v menu Options\Options na kartě Layer.

 

 

Layer Status nastavuje parametry vrstvy - číslo, jméno (při větším počtu vrstev usnadňuje orientaci), viditelnost (umožňuje zviditelnit nebo naopak skrýt vrstvu) a editovatelnost - při vypnutém přepínači není možné v této vrstvě provádět změny (je-li část modelu definitivně hotova, můžeme tak zabránit škodám vzniklým pozdějšími omyly).

 

Layer Commands  - příkazy týkající se vrstev

Set Color  - specifikovanou vrstvu obarví zadanou bar-vou

Delete Layer - vymaže specifikova-nou vrstvu

Select Layer - označí vrstvu jako blok

Move Layer - přesouvá obsah vrstvy specifikované v Layer Status do vrstvy, jejíž číslo očekává.

Save Layer - ukládá obsah vrstvy na disk. Tyto vrstvy lze pak např. přenášet do jiných modelů pomocí File/Merge. Tímto příkazem je možno i spojovat celé modely.

Make Current - zadanou vrstvu nastaví jako aktivní.

Separate - celý model roztřídí do vrstev podle barev.

Enable Multilayer Editing - při vypnutém přepínači lze editovat vždy jen aktivní vrstvu, při jeho zapnutí lze editovat všechny viditelné vrstvy, které mají editaci povolenu.