homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Konstruktivní a počítačová geometrie \ Axon. - základní úlohy \ 

Základní úlohy v pravoúhlé axonometrii

Jak již bylo řečeno, základní úlohy představují jakési elementární kroky při řešení úloh složitějších, a proto je nutné je bezpečně ovládat.

 

V předchozích kapitolách jsme polohové a metrické úlohy řešili v Mongeově promítání. Lze je však samozřejmě řešit i v axonometrii.

 

Základními „polohových problémy“ jsou opět konstrukce přímky, která leží v dané rovině, resp. konstrukce bodu, který leží v dané rovině. Těmito dvěma problémy se budeme opět zabývat nejdříve, mezi základní úlohy se však většinou nepočítají. Zopakujme, že

 

základními polohovými úlohami jsou:

 

1. Daným bodem sestrojit rovnoběžku k dané přímce

2. Daným bodem sestrojit rovnoběžnou rovinu k dané rovině

3. Sestrojení průsečnice dvou rovin

4. Sestrojení průsečíku dané přímky s danou rovinou.

 

 

Základními metrickými úlohami jsou:

 

1. Daným bodem vést kolmici k dané rovině

2. Daným bodem vést rovinu kolmou k dané rovině

3. Určení („skutečné“) velikosti úsečky dané jejími průměty

4. Konstrukce průmětů planimetrického útvaru, který leží v dané rovině

  

V axonometrii se zaměříme především na úkoly polohové.

 

 

Podrobnější informace a řešené příklady naleznete

zde


Verze pro tisk