homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Konstruktivní a počítačová geometrie \ Kinematika \ 

Kinematická geometrie

Kinematická geometrie se zabývá pohybem geometrických útvarů (bodů, přímek atd.) v rovině (rovinná kinematická geometrie) nebo v prostoru (prostorová kinematická geometrie). My se omezíme na kinematickou geometrii rovinnou.

 

 

 

Podrobnější informace a řešené příklady najdete zde


Verze pro tisk