homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Konstruktivní a počítačová geometrie \ 

Konstruktivní a počítačová geometrie

Základní informace

Konstruktivní a počítačová geometrie se zabývá zobrazováním trojrozměrného prostoru na rovinu. Studuje takové zobrazovací metody, které při zobrazování prostoru na rovinu zachovávají všechny informace potřebné k tomu, aby bylo možno z rovinného obrazu zpětně rekonstruovat zobrazené prostorové útvary. Strojní součásti lze pokládat za více či méně složité prostorové útvary a ze správně provedeného technického výkresu lze určit rozměry pro jejich výrobu, popř. i sestrojit názorný dvojrozměrný obraz.

V dnešní době si již většinu konstrukcí nedovedeme představit bez využití počítačů. Sofistikované CAD systémy jsou schopny přesně a rychle provádět náročné konstrukce, takže by se mohlo zdát, že řada „tradičních“ konstrukcí dnes ztrácí význam. Žádný byť sebekvalitnější CAD systém se však neobejde bez kvalifikované obsluhy. Podobně jako kalkulátory „neosvobodily“ člověka od nutnosti naučit se násobilku, ani nástup CAD systémů nezbavil inženýry povinnosti seznámit se se základy konstruktivní geometrie.


Verze pro tisk