homepage
MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ \ Numerické metody I \ 

Vybrané statě z numerických metod (autor L. Čermák)
Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic, řešení soustav lineárních rovnic metodou nejmenších čtverců, výpočet vlastních čísel a vektorů.


Verze pro tisk