homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Matematika I \ Opakování ze střední školy \ 

OPAKOVÁNÍ UČIVA STŘEDNÍ ŠKOLY

úpravy výrazů, analytická geometrie, grafy funkcí, rovnice, nerovnice, polynomy, posloupnosti - neřešené příklady 

logaritmická a goniometrická rovnice - řešené příklady formou prezentace  

Cílem předmětu 1M - Matematika I je seznámení studentů s matematickým aparátem, který potřebují k řešení inženýrských problémů. Pro další studium je nezbytné bezpečné zvládnutí matematických pojmů a principů a dovednost získané vědomosti dále použít.

Doporučujeme zaregistrovat si a navštěvovat předmět 0KM - Vybrané kapitoly z matematiky. Tento předmět je volitelný (nepovinný) a na konci semestru bude zápočet automaticky udělen všem zaregistrovaným. Předmět 0KM si klade za cíl procvičit základní matematické dovednosti, které povedou k úspěšnému zvládnutí zápočtových písemek a následně pak zkoušky z předmětu 1M - Matematika I.
 
S dotazy ohledně předmětu 0KM se obracejte na Ing. Tomáše Kiselu, Ph.D. kisela@fme.vutbr.cz, případně přímo na garanta předmětu prof. RNDr. Miroslava Doupovce, CSc., dr.h.c. doupovec@fme.vutbr.cz

 

 


Verze pro tisk