homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Numerické metody II \ 

Obsah předmětu

  Předmět je věnován numerickým metodám řešení diferenciálních rovnic. Předmět zahrnuje následující témata: Numerické metody řešení počátečních problémů pro obyčejné diferenciální rovnice. Řešení okrajového problému pro obyčejné diferenciální rovnice. Řešení parciálních diferenciálních rovnic eliptického, parabolického a hyperbolického typu. Předmět je založen na využití programovacího a vývojového prostředí MATLAB.

Studijní texty

L. Čermák: Numerické metody pro řešení diferenciálních rovnic

R. Hlavička: Průvodce a Zdroje v Matlabu

 


Verze pro tisk