homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Konstruktivní a počítačová geometrie \ Axon. - další úlohy \ 

Další úlohy v pravoúhlé axonometrii

V této kapitole se budeme věnovat některým dalších planimetrickým úlohám v pravoúhlé axonometrii, jejichž řešení spočívá ve „vhodné posloupnosti“ základních úloh, kterým jsme se věnovali v předchozí kapitole. Do této kapitoly patří např. všechny planimetrické úlohy, které znáte ze střední školy (např. konstrukce kružnic, trojúhelníků z daných prvků atd.). Stejně jako Mongeovo promítání i pravoúhlá axonometrie je umí řešit v obecné rovině, tj. umí najít půdorys a nárys takové úlohy, která je vyřešena „středoškolskými“ prostředky a poté „umístěna“ v libovolné rovině trojrozměrného prostoru. Zde se omezíme jen na ty nejjednodušší, a sice pouze polohové.

Podrobnější informace a řešené příklady najdete

                                                                                                  zde


Verze pro tisk