homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Konstruktivní a počítačová geometrie \ Elementární plochy a tělesa \ 

Elementární plochy a tělesa

Elementárními plochami nazýváme plochu jehlanovou, kuželovou, hranolovou, válcovou a kulovou. Z těchto ploch se odvozují elementární tělesa – jehlan, kužel, hranol, válec a koule – známá již ze základní školy. Všeobecně známé jsou i další pojmy – podstava, plášť, podstavná a pobočná hrana, površka, výška atd.

 

Mezi elementární tělesa patří také pravidelné mnohostěny. Jsou to tělesa, kterým lze opsat kulovou plochu (tj. na této kulové ploše leží všechny vrcholy) a stěny tvoří pravidelné n-úhelníky.

 

Rovina, která má s válcem resp kuželem společnou právě jednu površku se nazývá tečná rovina válce (kužele), rovina, která má s koulí právě jeden společný bod, se nazývá tečná rovina koule.

 

Podrobnější informace a řešené příklady najdete

                                                                                     zde


Verze pro tisk