homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Matematika II \ Funkce více proměnných \ 

FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH

Funkce více proměnných jsou přirozeným zobecněním funkcí jedné proměnné. Pomocí nich lze popisovat realitu ve vyšších dimenzích, a budeme tedy schopni řešit i složitější prostorové problémy. V prvé řadě je však nutné uvést základní pojmy a získat elementární představu o těchto funkcích:

 STUDIJNÍ TEXT

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

 NEŘEŠENÉ PŘÍKLADY

Definiční obory funkcí více proměnných - grafické řešení příkladů a)-h), i)-p), q)-w)

 


Verze pro tisk