homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Konstruktivní a počítačová geometrie \ Kolineace, afinita \ 

Středová kolineace a osová afinita

Úvodní informace o středové kolineaci a osové afinitě

Jedním z důležitých úkolů konstruktivní geometrie je propracování metod vhodných k převedení stereometrických úloh na úlohy planimetrické a umožnit tak grafické řešení prostorových úloh. K tomu je třeba znát zobrazení („předpis“), které geometrickým útvarům v prostoru přiřazuje útvary v rovině. Předpis, který každému prvku nějaké množiny přiřazuje právě jeden prvek množiny jiné, nazýváme v matematice zobrazení. V konstruktivní geometrii studujeme zobrazení prostoru na rovinu, neméně důležitou otázkou je však také studium zobrazení, která naopak umožňují přiřadit rovinným útvarům útvary prostorové. Než se však budeme zabývat těmito otázkami, je třeba prostudovat zobrazení roviny na rovinu. Speciálním druhem tohoto zobrazení je (středová) kolineace. V této kapitole podáme její definici, prostudujeme podrobněji některé její vlastnosti a uvedeme rovněž některé speciální případy, především osovou afinitu v rovině.

 

 

Podrobnější informace a řešené příklady najdete

 

 zde


Verze pro tisk