homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Konstruktivní a počítačová geometrie \ Křivky \ 

Křivky

Pojem křivky je poměrně složitý. Přesná definice se zavádí v diferenciální geometrii a potřebovali bychom k ní řadu matematických pojmů, které v současné době nemáme k dispozici. Pro naše účely bude dostačující, budeme-li křivku chápat intuitivně jako dráhu pohybujícího se bodu.

 

Křivky můžeme dělit podle různých hledisek:

 

např.rovinné- její body leží v jedné rovině (např. elipsa)

prostorové- její body neleží v jedné rovině (např. šroubovice)

nebo

analytické- jsou známy funkce reálného parametru vyjádřující souřadnice bodů, které na dané křivce leží.

grafické- jsou křivky, pro které analytické vyjádření nelze nalézt.

 

Dalšími důležitými pojmy jsou pojmy tečna a sečna křivky a dále její asymptota.

Tečnou křivky v daném boděrozumíme přímku, která prochází tímto bodem a jejíž směrový vektor je dán derivacemi definičních funkcí v tomto bodě.

Sečnou křivky rozumíme přímku, která prochází alespoň jedním jejím bodem a není její tečnou.

Asymptotou křivky rozumíme tečnu v jejím nevlastním bodě.

 

 

 

Podrobnější informace a řešené příklady najdete zde


Verze pro tisk