homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Konstruktivní a počítačová geometrie \ MP - planimetrické úlohy \ 

Planimetrické úlohy v Mongeově promítání

Základní informace o planimetrických úlohách v Mongeově promítání

V této kapitole se budeme věnovat některým dalších planimetrickým úlohám, jejichž řešení spočívá ve „vhodné posloupnosti“ základních úloh, kterým jsme se věnovali v předchozí kapitole. Do této kapitoly patří např. všechny planimetrické úlohy, které znáte ze střední školy (např. konstrukce kružnic, trojúhelníků z daných prvků atd.). Konstruktivní geometrie je umí řešit v obecné rovině, tj. umí najít půdorys a nárys takové úlohy, která je vyřešena „středoškolskými“ prostředky a poté „umístěna“ v libovolné rovině trojrozměrného prostoru. Zde se omezíme jen na ty nejjednodušší, a sice konstrukci čtverce a kružnice v dané rovině.

 

Podrobnější informace a řešené příklady naleznete

                                                                                                        zde


Verze pro tisk