homepage
MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ \ Matematické metody v teorii proudění \ 

L. Čermák: Výpočtová dynamika tekutin
Eulerovy a Navierovy-Stokesovy rovnice, numerické řešení metodou konečných objemů, nespojitou Galerkinovou metodou a metodou konečných prvků


Verze pro tisk