homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Matematika III \ 

1. týden: Číselné řady. Kritéria konvergence. Absolutní a neabsolutní konvergence.

2. týden: Funkční a mocninné řady. Typy konvergence a základní vlastnosti.

3. týden: Taylorovy řady a rozvoje funkcí v Taylorovy řady.

4. týden: Fourierovy řady. Otázky konvergence a rozvoje funkcí.

5. týden: ODR. Základní pojmy. Analytické metody řešení ODR 1. řádu.

6. týden: Existence, jednoznačnost a numerické metody řešení počátečních problémů pro ODR 1. řádu.

7. týden: ODR vyššího řádu. Vlastnosti a metody řešení homogenní lineární ODR vyššího řádu.

8. týden: Vlastnosti a metody řešení nehomogenní lineární ODR vyššího řádu.

9. týden: Soustavy ODR 1. řádu. Vlastnosti a metody řešení homogenních lineárních soustav 1. řádu.

10. týden: Vlastnosti a metody řešení nehomogenních lineárních soustav 1. řádu.

11. týden: Okrajový problém pro ODR 2. řádu. Numerické metody řešení.

12. týden: PDR. Základní pojmy. Klasifikace PDR 2. řádu.

13. týden: Numerické metody řešení PDR.


Verze pro tisk