homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Konstruktivní a počítačová geometrie \ Plochy - úvod \ 

Plochy - úvod

 

Obecná definice plochy (podobně jako křivky) je poměrně komplikovaná a je záležitostí diferenciální geometrie. My se omezíme pouze na intuitivní „kinematickou“ definici plochy Plochou budeme rozumět sjednocení všech bodů kterými procházejí všechny body křivky při pohybu této křivky po jiné křivce. Podrobnější představu o plochách a některých jejich základních vlastnostech získáte

 

zde


Verze pro tisk