homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Konstruktivní a počítačová geometrie \ Počítačová grafika \ Systém DESIGN CAD \ Práce s bloky \ 

Práce s bloky

Blokem rozumíme libovolnou část modelu, se kterou chceme manipulovat samostatně. V této kapitole ukážeme, jak blok označit, s označeným blokem lze pak provádět nejrůznější geometrické transformace – posouvat, rotovat, zrcadlit, měnit měřítko. Příkazy Move a Duplicate umožňují zcela obecnou afinní transformaci, která se zadává pomocí tří manipulačních bodů – handlů.

Podrobnější informace naleznete zde


Verze pro tisk