homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Konstruktivní a počítačová geometrie \ Základy Mongeova promítání \ 

Základy Mongeova promítání

Úvodní informace o Mongeově promítání

V této kapitole se budeme zabývat nejdříve pojmem promítání. Je to nejjednodušší a v konstruktivní geometrii také nejčastěji používané zobrazení. Promítání vzniká abstrakcí procesu vidění. Dále se budeme věnovat základům Mongeova promítání. Mongeovo promítání je pravoúhlé promítání na dvě navzájem kolmé průmětny – půdorysnu a nárysnu. Je to vzájemně jednoznačné zobrazení bodů trojrozměrného prostoru na uspořádané dvojice bodů roviny (tzv. sdružené průměty bodu). Ve většině CAD systémů (i v systému DESIGN CAD) máme k dispozici ještě třetí (pomocnou) průmětnu – bokorysnu.

Podrobnější informace a řešené příklady najdete zde


Verze pro tisk