homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Konstruktivní a počítačová geometrie \ Základy axonometrie \ 

Základy pravoúhlé axonometrie

V Mongeově promítání se sice poměrně snadno řeší jak polohové, tak metrické úlohy, toto promítání však neposkytuje „názorné“ obrazy. V dalších několika kapitolách se zaměříme na pravoúhlou (ortogonální) axonometrii. V tomto promítání lze názorné obrazy snadno sestrojit, přitom řešení polohových ani metrických úloh není nijak obtížné.

 

Pravoúhlá axonometrie je kolmé promítání na dvě průmětny, které jsou různoběžné a nejsou navzájem kolmé. Jednou z nich je axonometrická průmětna, druhou půdorysna. Zobrazovaný útvar je tak opět určen dvěma peůměty: axonometrickýnm průmětem a půdorysem. Kromě těchto dvou průměten se používají obvykle i dvě průmětny pomocné – nárysna a bokorysna. Půdorysna, nárysna a bokorysna jsou tři navzájem kolmé roviny.

 

 

Podrobnější informace a řešené příklady naleznete

                                                                                                               zde


Verze pro tisk