homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Matematika III \ Laplaceova transformace \ 

Tento text vznikl z důvodu změn v osnovách předmětu Matematika III vyučovaného na FSI VUT
v Brně. Kapitoly týkající se numerického řešení ODR byly přesunuty do předmětu Numerické
metody II a na jejich místo byly zařazeny kapitoly „Laplaceova transformace" a „Stabilita řešení
soustav diferenciálních rovnic".

STUDIJNÍ TEXT (aktualizace 3. 1. 2018)

 


Verze pro tisk