homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Matematika III \ Okrajový problém pro LODR2 \ 

OKRAJOVÝ PROBLÉM PRO LINEÁRNÍ ODR 2. ŘÁDU

Okrajovým problémem rozumíme úlohu určit řešení dané rovnice vyhovující jistým okrajovým podmínkám. Okrajové problémy pro LODR2 (a obecně pro ODRn) nemusejí být jednoznačně řešitelné, a to ani v případě velmi jednoduchých rovnic. Právě případy, kdy řešení tohoto problému neexistuje, příp. není určeno jednoznačně, mají zásadní význam při získávání rùzných kritických hodnot (např. pro zatížení nosných sloupů).

Nezbytnost numerického řešení okrajových problémů je dána stejnými okolnostmi jako v případě problémů počátečních. Numerické metody jsou však pro oba typy problémů odlišné, byť některé z nich mají řadu společných rysů (např. numerická náhrada derivace řešení v uzlových bodech).

                                                                                                                 

STUDIJNÍ TEXT (7.10.2007)


Verze pro tisk