homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Konstruktivní a počítačová geometrie \ Počítačová grafika \ 

Počítačová grafika

Úvodní informace

V 60. letech minulého století se zrodila disciplina, která měla pomoci konstruktérům v nejrůznějších oborech. Vžil se pro ni název počítačová grafika. Díky jejím prvním výsledkům se začaly vyvíjet systémy automatického navrhování strojních soustav. Všeobecně známý pojem CAD (Computer Aidied Design) zahrnuje spoustu užitečných prostředků, bez kterých dnes již nedovedeme představit konstruktérskou praxi, a to nejen ve strojírenských oborech, ale i ve stavebnictví, elektrotechnice a dalších technických oborech. Počítačová grafika dnes zasahuje do mnoha dalších odvětví lidské činnosti.

Podrobnější informace najdete zde.


Verze pro tisk