homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Konstruktivní a počítačová geometrie \ Počítačová grafika \ Systém DESIGN CAD \ Stěnové modelování \ 

Stěnové modely

Stěnové modely se skládají z ploch. Primitiva stěnového modelování jsou v DESIGN CADu mnohoúhelníky přístupné z menu Planes. Tyto mnohoúhelníky však mohou být uloženy také jako primitivy hranové. Naopak  kružnice jsou implicitně nastaveny jako hranové, mohou být však předefinovány na primitivy stěnové (nemusíme ukládat kružnice, ale kruhy).

Podrobnější informace naleznete zde.


Verze pro tisk