homepage
ZÁKLADNÍ KURZY \ Numerické metody I \ Numerické applety \ Řešení soustavy lineárních rovnic Choleského rozkladem \